Droga tzw. „Pasieka” w Białej przeszła remont i całkowitą modernizację. Na długości blisko 650 metrów wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z  utwardzeniem poboczy i regulacją włazów kanałowych oraz plantowaniem.
Na realizację inwestycji samorząd pozyskał środki w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 270 tysięcy złotych a dofinansowanie to aż 95%.
- Właśnie tu, w Białej, zrealizowaliśmy kolejny odcinek drogi, który został zgłoszony przez samych mieszkańców jako potrzebny do realizacji. A już są planowane kolejne drogi do remontów czy modernizacji w Białej, co pokazuje jak ważna dla nas, jako samorządu jest poprawa infrastruktury drogowej w każdej, nawet najmniejszej miejscowości – mówi zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

W spotkaniu na nowej drodze udział wzięli wójt Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Sławomir Wojtasik, przewodnicząca rady Wiesława Mitera, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Bogumiła Bardel oraz sołtys Białej Stefan Kolak, członkowie Rady Sołeckiej w Białej Piotr Wadoń, Augustyn Kieć, Witold Grzebieniarz i Eleonora Sak a także prezes klubu seniora i dawna sołtys Zofia Radzik.  - Na tę drogę czekaliśmy kilka lat i teraz ona powstała. Jest to droga położona w centrum Białej i zdecydowanie poprawi komfort poruszania się mieszkańców – mówił Stefan Kolak, sołtys Białej. Jak dodawała była sołtys Zofia Radzik, ta droga to jest historia - W czasie kiedy byłam sołtysem, jako rada sołecka wraz z mieszkańcami kilka razy naprawialiśmy tę drogę. W 2007 roku powstał tu pierwszy asfalt, niestety samochody wybiły dziury, droga się zniszczyła, a mieszkańców przybyło. Teraz jest już piękna droga, oby ludzie ją szanowali – mówiła. {Play}