Ponad stu milionowy budżet na 2019 rok przyjęli radni w trakcie sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się w ostatnich dniach ubiegłego roku, 28 grudnia. Dzięki zrównoważonej polityce, prowadzonej przez samorząd gminny już od kilku lat, również w tym roku nowych inwestycji doczekają się mieszkańcy wszystkich miejscowości. Wśród budżetowych wydatków na 2019 rok w wysokości ponad 103 miliony złotych warto wymienić te najważniejsze pozycje.

Będą inwestycje w oświacie

Koszt oświaty na terenie gminy Tarnów to 35 milionów złotych, z czego subwencja oświatowa wynosi 24 miliony, co oznacza, że z gminnej kasy do utrzymania placówek oświatowych dokłada się 11 milionów.  Gminną oświatę czekają w nowym roku duże inwestycje. A najważniejsze z nich to m.in. przebudowa szkoły podstawowej w Łękawce, oraz adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej dla potrzeb przedszkola w Koszycach Wielkich.

Zgłobice z remizą, Wola Rzędzińska ze stadionem piłkarskim

Budżet na 2019 rok jest również mocno inwestycyjny, nie tylko w sferze oświaty. Na same tylko inwestycje gmina przeznaczy bowiem ponad 16 milionów złotych.

W Zgłobicach dokończony zostanie budynek wielofunkcyjny z remizą strażacką. W Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej II opracowane zostaną projekty centrum wsi. W Woli Rzędzińskiej I wyposażony zostanie Parafialny Dom Kultury oraz kontynuowana będzie budowa boiska sportowego służącego mieszkańcom całej gminy. W Koszycach Wielkich powstanie szatnia LKS.

Lepsze drogi, bezpieczniejsze chodniki i ścieżki rowerowe:

Dzięki kolejnym inwestycjom drogowym mieszkańcy naszej gminy już w 2019 roku będą poruszać się wygodniejszymi drogami i bezpieczniejszymi chodnikami. Wśród najważniejszych inwestycji drogowych warto wyróżnić: Koszyce Wielkie – przebudowa ulicy Szklarniowej, Biała droga gminna tzw. „Grzędy”,  Błonie ścieżka rowerowa od szkoły w kierunku kościoła czy Zgłobice - budowa ciągu pieszego do placu zabaw.

W budżecie gminnym zabezpieczono również środki na wkład własny do wielu inwestycji drogowych, na które gmina Tarnów będzie pozyskiwać fundusze zewnętrzne, zarówno z nowego rządowego programu na budowę dróg lokalnych, z MSWiA z tzw. „powodziówek” oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do pól. Wspólnie z powiatem budowane będą ścieżki rowerowe i chodniki przy drogach powiatowych.

Będzie jaśniej

Budżet na 2019 rok to również świetlenie ulic, placów i dróg za 240 tysięcy złotych w tym m.in. ul. Pracy i Lipowa Koszyce Małe, ul. Borki i Mikołajczyka, Tarnowiec ulica Boczna od ul. Sportowej, Zbylitowska Góra ul. Obustronna i Słoneczna.

Budżet dla wszystkich mieszkańców

Wśród wydatków gminnych znaleźć możemy również ponad milion złotych przeznaczonych na redukcja CO2 w gminie Tarnów, czyli wymiana źródeł ciepła. Dodajmy jednak, że fundusze te pozyskała gmina Tarnów jeszcze w ubiegłym roku z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dodajmy, że transport zbiorowy, czyli dopłata do autobusów miejskich jeżdżących po naszej gminie wyniesie ponad 3 miliony 172 tysiące złotych. Na pomoc społeczną gmina Tarnów przeznaczy blisko 4 miliony złotych.

Wśród wydatków znajdziemy również pieniądze, która gmina przeznaczy na zakup terenów ze szkołą i ośrodkiem zdrowia w Zgłobicach.

Spora kwota zostanie przeznaczona na działalność lokalnych Ludowych Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, jednostek OSP działających na terenie gminy Tarnów.