W Domu Kultury w Tarnowcu oprócz nowej biblioteki połączonej z przytulną, nowoczesną czytelnią funkcjonuje już punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, a od poniedziałku, 14 stycznia, czynna jest również siłownia.

Biblioteka wraz z czytelnią otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00­–17.00, siłownia natomiast od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych – od 16.00 do 20.00.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego czynny jest we wtorki i w środy w godz. 14.00–18.00, wejście znajduje się od strony parkingu. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest przez adwokatów i radców prawnych, przysługuje ono każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  Od stycznia 2019 roku na terenie powiatu tarnowskiego – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ­– działa 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 16 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Ponadto w Domu Kultury w Tarnowcu istnieje możliwość organizacji spotkań grupowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z administratorem budynku.