W środę, 9 stycznia, w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej zorganizowano spotkanie z autorami książki, zatytułowanej „Teraz jesteście Niemcami”. Prezentowana lektura to niezwykły reportaż historyczny ukazujący mało znany problem rabowania przez władze III Rzeszy polskich dzieci. Z uczniami spotkali się współautorzy książki: Ewelina Karpińska-Morek, Agnieszka Waś-Turecka i Michał Drzonek. Spotkanie poprowadził historyk Adam Ryba.

Książka jest zapisem losów polskich dzieci, które w czasie II Wojny Światowej padły ofiarą nazistowskiej akcji rabowania dzieci. Uprowadzane przemocą i często z użyciem podstępu były kierowane do specjalnych ośrodków – obozów selekcji rasowej. Tam niszczono ich oryginalne metryki urodzenia i zastępowano je nowymi, zmieniano nazwiska na niemieckie a także dokonywano wstępnej germanizacji. Te które się nie zakwalifikowały, odsyłano do obozu koncentracyjnego w Auschwitz w celu eksterminacji lub kierowano do przymusowej pracy na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Według szacunków, w czasie okupacji około 200 tys. polskich dzieci padło ofiarą tej akcji, uznanej przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za zbrodnię ludobójstwa. Z tej liczby udało się odnaleźć po wojnie zaledwie 30 tys. osób.

Jak podkreśla Adam Rybazbrodnia rabunku polskich dzieci nigdy nie została należycie ukarana. W tej sprawie zapadło kilka niewysokich wyroków, a ofiarom rabunku i germanizacji do dnia dzisiejszego rząd Niemiec nie wypłacił jakiegokolwiek odszkodowania – dodaje Ryba. Książki o rabunku i germanizacji polskich dzieci wkrótce będą dostępne w gminnych bibliotekach.