Pierwszy kwartał roku to czas, kiedy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowują swoją działalność za miniony rok. Walne zebrania sprawozdawcze w poszczególnych jednostkach OSP na terenie gminy Tarnów już trwają. W ich trakcie przedstawiane są sprawozdania z działalności jednostki za ubiegły rok, zarówno te dotyczące  działalności jak i finansowe. Udzielane są absolutoria dla zarządów, a także omawiane plany na rok 2024.  Przedstawiane są statystyki związane z interwencjami jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także inne istotne tematy dotyczące spraw bieżących.

W zebraniach udział biorą zarządy i członkowie poszczególnych jednostek OSP, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego i gminnego zarządu OSP oraz z ramienia samorządu gminnego wójt Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Sławomir Wojtasik, radni i sołtysi poszczególnych miejscowości.

Do tej pory odbyły się już zebrania w jednostkach OSP Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Białej a już w najbliższych tygodniach odbędą się w Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Łękawce oraz Zbylitowskiej Górze. {Play}