W Domach Kultury w Tarnowcu oraz w Koszycach Wielkich można skorzystać z darmowej pomocy prawnika. Udziela jej adwokat Monika Piękoś, w Domu Kultury w Tarnowcu na ul. Tarnowskiej 83 w środy w godz. 14.00-18.00, natomiast w Domu Kultury w Koszycach Wielkich przy ul. Pocztowej 13 we wtorki w godz. 14.00-18.00.

Aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Rozwoju Powiatu Tarnowskiego pod nr telefonu +48 14 68 83 327 lub 571 356 913 i umówić termin wizyty w wybranej przez siebie lokalizacji. Można również samodzielnie dokonać rejestracji pod adresem internetowym https://zapisy-np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne. Niezależnie od miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie w Powiecie Tarnowskim.

Zakres pomocy obejmuje m.in. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu, sporządzenie projektu pisma w niektórych sprawach, nieodpłatną mediację.

W ramach poradnictwa obywatelskiego prawnik może m.in. poinformować o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. {Play}