W Urzędzie Gminy Tarnów odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów finansowych dla młodych zdolnych mieszkańców naszej gminy. Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach – naukowej, artystycznej oraz sportowej. -Mamy się kim pochwalić. W naszej gminie wielu jest naprawdę wybitnych młodych ludzi, którzy realizują swoje pasje i zdobywają medale. Dziękujemy za Wasze sukcesy, są one znakomitą promocją gminy Tarnów na arenie ogólnopolskiej, a nawet poza jej granicami – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Stypendium naukowe:

Jacek Markiewicz z Tarnowca to absolwent III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, który ukończył naukę jako jeden z czterech najlepszych uczniów. Obecnie student pierwszego roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Matematyki i Informatyki-kierunek Informatyka Analityczna. Jest laureatem XXX Olimpiady Informatycznej, zdobywcą I miejsca Konkursu Programowania Zespołowego CMI w roku szkolnym 2021/22, II miejsca w roku szkolnym 2022/23. Jacek Markiewicz stanął na podium jako laureat I miejsca w Polsce w Międzynarodowym Konkursie Programowania Zespołowego Code Quest kategoria Advanced w latach szkolnych 2021/22 i 2022/23. To także finalista Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego i Olimpiady Matematycznej w II etapie. Jest on ponadto uczestnikiem kilkudziesięciu turniejów szachowych i laureatem Małopolskiej Licealiady Młodzieży w szachach drużynowych w roku szkolnym 2022/23 oraz XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Szachowego „CRACOVIA” 2023/24 (10. miejsce w grupie C).

Stypendium artystyczne:

Mikołaj Sitko z Woli Rzędzińskiej jest uczniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim. Należy do Małopolskiej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej w Domosławicach oraz do Tarnowskiej Orkiestry Młodzieżowej Appassionato. Mikołaj brał udział w warsztatach orkiestrowych organizowanych przez obie orkiestry, przygotowujących do różnych wydarzeń artystycznych regionu tarnowskiego. Jest także finalistą i laureatem licznych konkursów artystycznych, m.in. Grand Prix w VIII Festiwalu im. Marianny Gawlik w Szczucinie (2022 rok), I miejsce w VIII Festiwalu im. Marianny Gawlik w Szczucinie (2022 rok), I nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (Łódź 2023 rok) oraz I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Polskiej (Jarosław, 2023 rok).

Stypendia sportowe:

Paulina Pawłowska z Woli Rzędzińskiej jest uczennicą I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i od 2018 roku tancerką Studia Tańca „Honorata” w Tarnowie. Wraz z zespołem zdobyła ona szereg cennych nagród, a każdego dnia udowadnia, ze taniec jest jej prawdziwą pasją. Paulina Pawłowska nie szczędzi sił i energii, biorąc udział w wyczerpujących treningach, zawodach oraz różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze sportowo – kulturalnym. Młoda mieszkanka Woli Rzędzińskiej jest pasjonatką cheerleadingu, czyli zorganizowanych układów składających się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji, uznanych obecnie za sport ekstremalny.

Karol Burzawa z Poręby Radlnej to uczeń XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie i miłośnik sztuk walki. Jest laureatem wielu turniejów i zawodów o tym charakterze, m.in. zdobywcą I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Karate Sendomiria Cup w konkurencji kumite w kategorii -70 kg w 2023 roku. To jednak jeszcze nie koniec. Karol Burzawa uzyskał także III miejsce w 12. Międzynarodowym Turnieju Karate Shinkyokushin Kobierzyce Cup w kategorii U-15-16 -65 kg w 2023 roku. Młody mieszkaniec Poręby Radlnej jest autentycznym pasjonatem tej sztuki walki, dla której charakterystyczny jest system stopni uczniowskich i mistrzowskich, stworzony na bazie judo, odrębny w wielu organizacjach i stylach karate oraz wymagający wytrwałej pracy i systematyczności. {Play}