Wraz z początkiem 2024 roku, samorząd pozyskał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie do trzech, ważnych zadań. Pierwsze dotyczy modernizacji placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadzie, kolejne – wsparcia w zakupie lekkiego samochodu pożarniczego dla strażaków ochotników w Koszycach Wielkich, a trzecie - wyposażenia świetlicy środowiskowej w Domu Kultury w Zbylitowskiej Górze.

Na modernizację placu zabaw w Zawadzie gmina Tarnów pozyskała blisko 95 tys. zł., całość będzie kosztować ok. 200 tys. zł. Zadanie zostanie wykonane w ramach programu Województwa Małopolskiego „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, której celem jest  poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Po odpowiednim przygotowaniu nawierzchni, pojawią się tam nowoczesne urządzenia do zabaw dla dzieci oraz tzw. mini siłownia. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. -Zawada przyciąga wieloma atrakcjami, pócz znakomitych walorów krajobrazowych, nasza miejscowość jest też dobrze zorganizowana i posiada wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia. Modernizacja placu zabaw będzie kolejnym elementem poprawy komfortu funckcjonowania – mówi sołtys Zawady i radny Zbigniew Partyński.  


OSP w Koszycach Wielkich doczeka się wkrótce nowego lekkiego samochodu pożarniczego. Samorząd województwa małopolskiego dofinansował zadanie kwotą 30 tys. zł. Wsparcie finansowe zapewni ponadto gmina Tarnów, partycypowanie w kosztach zakupu strażackiego auta zadeklarowali także sami ochotnicy. -To bardzo ważne przedsięwzięcie. Ochotnicze Straże Pożarne są jednym z naszych priorytetów – mówi prezes OSP w Koszycach Wielkich i radny gminny Andrzej Sępek. -Ich doposażanie to bezpieczeństwo i poczucie spokoju naszych mieszkańców – podkreśla radny gminny Eugeniusz Wojtarowicz.


To jednak jeszcze nie koniec. Na wyposażenie miejsca służącego lokalnej społeczności w Zbylitowskiej Górze posłuży przeszło 10 tys. zł z programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie”. Obiekt ten pełni kilka funkcji społecznych, jest także dostosowany do osób z niepełnosprawnością. To m.in. miejsce zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP. -Cieszymy się, że będzie jeszcze bardziej estetyczny, gdyż korzysta z niego sporo osób – mówi sołys Zbylitowskiej Góry i radny Piotr Rybski. {Play}