Uroczyście otwarto zagospodarowane centrum Tarnowca wraz z tężnią solankową. Mieszkańcy mogą korzystać także z wiaty turystycznej, placu zabaw dla dzieci wraz z mini siłownią oraz z parkingu. -W tym miejscu, za Domem Kultury, była kiedyś sterta gruzu. Udało nam się odkupić ten teren od prywatnego właściciela i pięknie go odrestaurować. Okazuje się, że był to dobry kierunek. Dziś centrum Tarnowca przekazujemy mieszkańcom w użytkowanie. To teren zielony, nie betonoza. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – poseł Annie Pieczarce za nieocenione wsparcie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, a radnym, sołtysowi i mieszkańcom za to, że dopilnowywali tej inwestycji i swoje uwagi przekazywali nam na bieżąco. To trzecie miejsce z tężnią solankową w gminie Tarnów, w której w ciągu mijającej kadencji samorządu na inwestycje przeznaczyliśmy aż 130 milionów złotych – mówił wójt Grzegorz Kozioł.

Zagospodarowanie centrum Tarnowca wraz z budową tężni solankowej zrealizowano dzięki środkom zewnętrznym. 70% kosztów to wsparcie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Całe zadanie kosztowało blisko 2 mln złotych. Nasadzenia drzew i krzewów, roślin ozdobnych, a nawet trawnika z mikrokoniczyną zrealizowano także dzięki dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, dedykowanemu terenom, na których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Całkowity koszt tego zadania wyniósł blisko 200 tysięcy złotych, z czego rządowe wsparcie finansowe to 95% kosztów przedsięwzięcia. Skarpa została oczyszczona z kamieni oraz gruzu. Nawierzchnię wyrównano, a następnie wyłożono włókniną i korą. Posiany został trawnik z tzw. mikrokoniczyną.

Nowe centrum Tarnowca zostało entuzjastycznie przyjęte wśród członków lokalnej społeczności. -To było nasze marzenie. Dziś Tarnowiec ma piękne i funkcjonalne centrum. Ogromnie za to władzom gminy dziękujemy – mówił sołtys i radny, Jan Nowak.

-Był tu kiedyś zaniedbany teren, miejsce to nie przynosiło chluby, dziś wygląda znakomicie. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie – dodał radny Grzegorz Drwal.

-Jestem po prostu zachwycony. To od teraz perełka naszego Tarnowca. Dziękuję wójtowi, radnym i mieszkańcom za to, że możemy być dumni z tak znakomitego efektu prac w centrum naszej miejscowości – uzupełnił radny Jarosław Drwal.

W uroczystym oddaniu do użytku centrum Tarnowca wzięli udział poseł RP Anna Pieczarka, radni gminni – Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal i Stanisław Sarad wraz z przewodniczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławą Miterą, sołtys i radny – Jan Nowak, członek zarządu powiatu tarnowskiego – Mariusz Tyrka, radna powiatowa Alina Barbachen, władze gminy Tarnów – wójt Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem, dyrekcja Szkoły Podstawowej i przedszkola w Tarnowcu wraz z wychowankami, gminna koordynator ds seniorów Elżbieta Chrząszcz, inspektor nadzoru Tadeusz Nowak i właściciel firmy florystycznej, która dokonywała nasadzeń – Rafał Duras oraz mieszkańcy.

Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz miejscowej parafii, ks. Tadeusz Michalik. {Play}