W Domu Kultury w Tarnowcu odbyło się doroczne spotkanie prezesek Klubów Seniora. W wydarzeniu wzięli udział wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów – Katarzyna Biel i Stanisław Sarad, gminna koordynator ds seniorów Elżbieta Chrząszcz oraz Ewa Kubisztal – zastępca dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek. Rozmawiano o przedsięwzięciach i inicjatywach z ubiegłego roku, planowano kolejne wydarzenia, była też okazja do złożenia wszystkim Paniom życzeń z okazji Dnia Kobiet.

 -Rokrocznie spotykamy się gronie prezesów i członków prężnie działających w naszej gminie Klubów Seniora. To niezwykle budujące - ile energii, siły i motywacji do działania jest w dojrzałych członkach naszej społeczności! Bardzo za to dziękuję i deklaruję, że my jako samorząd dołożymy wszelkich starań, aby z roku na rok wspierać ich jeszcze mocniej – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Były rozmowy o potrzebach działających na terenie gminy Tarnów Klubów Seniora, dyskutowano o sytuacji osób starszych, głównie w kontekście ich usprawniania i aktywizacji. Podczas spotkania przedstawiono pokrótce funkcjonowanie poszczególnych klubów, ich plany i oczekiwania. Wymieniano doświadczenia, uwagi i spostrzeżenia.

Była też okazja do złożenia życzeń i wręczenia kwiatów wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet. Wójt Grzegorz Kozioł przekazał im słowa uznania, zapewnił o zaangażowaniu samorządu w życie seniorów z gminy Tarnów, zadeklarował ponadto dalszą współpracę i troskę o potrzeby tej jakże ważnej grupy społecznej.