Kolejni młodzi zdolni, tym razem wybitni uczestnicy debat oksfordzkich, które w ramach zajęć feryjnych w Domach Kultury na terenie gminy Tarnów prowadził wójt Grzegorz Kozioł, zostali nagrodzeni. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy „Talent debaty oksfordzkiej w gminie Tarnów” wraz z upominkami książkowymi. -W naszej gminie objawiły się następne, wyjątkowe talenty. To tylko potwierdza jak zdolne mamy dzieci i młodzież. Serdecznie gratuluję nagrodzonym i ich rodzicom, bo, mimo że w debatach oksfordzkich biorą udział zwykle uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, w tego rodzaju intelektualnych zmaganiach świetnie sprawdzili się u nas znacznie młodsi uczestnicy – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

 

 

Wyróżnieni uczestnicy debat oksfordzkich to Maja Skrzelowska z Koszyc Małych, Tomasz Sas z Woli Rzędzińskiej, Martyna Kurek z Tarnowca i Neyla Bennour Hamza ze Zbylitowskiej Góry.

 

 

Debata oksfordzka to rodzaj intelektualnej debaty nad zadanym tematem, czyli tezą, nad którą dyskutują jej przeciwnicy oraz obrońcy. Nazwa pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W rolę przewodniczącego, czyli marszałka, wcielił się wójt Grzegorz Kozioł, który merytorycznie czuwał nad całością, czasem i kolejnością wypowiedzi. Dzieci i młodzież rozprawiali o różnych sprawach, a jednym z tematów był rodzaj strojów uczniowskich.

 

 

W opinii wójta gminy Tarnów, w debatach bardzo dobrze poradzili sobie ich wszyscy uczestnicy, lecz nagrodzone dziś cztery osoby wykazały się wyjątkowym talentem oratorskim. -Warto to wykorzystać przy wyborze dalszej drogi życiowej. Talenty trzeba pielęgnować i dostrzeżone – uszlachetniać – dodaje Grzegorz Kozioł.

 

 

Martyna Kurek z Tarnowca

 

Tomasz Sas z Woli Rzędzińskiej

 

Maja Skrzelowska z Koszyc Małych

 

Neyla Bennour Hamza ze Zbylitowskiej Góry