W gminnych jednostkach OSP zakończyły się zebrania walne sprawozdawcze. Trwały one od stycznia do marca. Były sprawozdania z działalności oraz finansowe, komisji rewizyjnej, przyjęcie planów pracy i planów finansowych na bieżący rok, jak również udzielenie Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Strażacy z gminy Tarnów podnoszą sprawność bojową i rokrocznie odnotowują coraz więcej wyjazdów. -To świadczy o tym, że są bardzo potrzebni. Nasi druhowie nie tylko gaszą pożary, ale i udaremniają różnego rodzaju miejscowe zagrożenia. Są dla mieszkańców nierzadko pierwszym kontaktem w ważnych sprawach. Na ręce zarządu - gminnej prezes OSP Katarzyny Biel oraz komendanta gminnego Daniela Gniewka, dziękuję ochotnikom za ich pracę, pomoc mieszkańcom oraz współpracę z samorządem – mówi wójt Grzegorz Kozioł, który uczestniczył w zebraniach.

Przypomnijmy, na terenie gminy Tarnów funkcjonuje 9 jednostek OSP: Biała, Jodłówka – Wałki, Łękawka, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Poręba Radlna, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra, Zgłobice. Działa w nich blisko 700 strażaków, w tym niemal 100 kobiet. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczą obecnie niemal 170 członków, są to zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego należą OSP Koszyce Małe, Wola Rzędzińska i Zgłobice.

Dane wskazują, że strażacy ochotnicy z terenu gminy Tarnów w minionym roku uczestniczyli w niemal 450 interwencjach – gaszeniu pożarów, ale i w wyjazdach do usuwania skutków coraz groźniejszych anomalii pogodowych, głównie wichur oraz skażeń chemicznych. To jednak jeszcze nie koniec. Ochotnicy zabezpieczali wydarzenia plenerowe (m.in. Dożynki Gminy Tarnów, pikniki czy festyny) organizowali akcje ćwiczebne czy pogadanki prewencyjne. Odbyły się gminne zawody halowe, sportowo – pożarnicze dla MDP oraz organizowany przez OSP KSRG Zgłobice halowy turniej służb mundurowych w piłce nożnej.

Podczas zakończonych właśnie zebrań, wszystkie zarządy OSP uzyskały absolutorium za rok sprawozdawczy, a OSP Zbylitowska Góra uchwaliła zmianę statutu. W zebraniach wzięli udział przedstawiciele zarządów powiatowych i gminnych OSP, Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, jak również gminni radni i sołtysi.

Gmina Tarnów mocno wspiera strażaków ochotników. Wydatki na OSP w tegorocznym budżecie samorządu wynoszą blisko 4 miliony złotych, w tym na utrzymanie tzw. gotowości bojowej oraz inwestycje. Do najważniejszych należą dokończenie budowy siedziby OSP w Zbylitowskiej Górze, dokończenie budowy nowej remizy OSP w Łękawce oraz dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Koszycach Wielkich.

W ostatnich latach wsparcie finansowe jednostek OSP z gminnego budżetu to ogółem co najmniej 10 mln zł. Do najważniejszych inwestycji zaliczyć należy m.in. budowę nowej remizy w Zgłobicach wraz z parkingiem i zakupem samochodu dla tej jednostki, wsparcie w zakupie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP w Koszycach Małych i Poręby Radlnej, modernizację kuchni wraz z wyposażeniem oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych w Jodłówce – Wałkach, dofinansowanie do programu Mały strażak (zakup sprzętu do udzielania pierwszej pomocy dla OSP Zgłobice), przekazanie samochodu z PSP w Tarnowie dla jednostki w Woli Rzędzińskiej przy wsparciu finansowym z budżetu gminy Tarnów. W siedzibie OSP w Woli Rzędzińskiej wyremontowane zostały pomieszczenia dla seniorów, a w Białej zmodernizowano pomieszczenia kuchenno – sanitarne.

Wspieranie strażaków – ochotników jest jednym z priorytetów samorządu, gdyż w wypadku zagrożenia to często głównie na nich spoczywa obowiązek najszybszego reagowania.

Strażaków ochotników z gminy Tarnów aktywnie wspiera również samorząd powiatu tarnowskiego. -Nasi druhowie zasługują na sprzęt wysokiej jakości i jak najlepsze warunki działania. To oni na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo – podkreśla członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach, który uczestniczył w strażackich zebraniach walnych sprawozdawczych.