Blisko 60 tys. zł. od Powiatu Tarnowskiego otrzymały jednostki OSP z terenu gminy Tarnów. Dotacja posłuży na zakup wyposażenia. -Bardzo za te środki dziękujemy. Przyczynią się one do poprawy jakości funkcjonowania naszych strażaków ochotników – mówi wójt, Grzegorz Kozioł. Uroczystość wręczenia promes finansowych odbyła się w sali koncertowej w Kąśnej Dolnej. Wzięły w niej udział jednostki OSP z terenu całego powiatu tarnowskiego wraz z przedstawicielami władz z poszczególnych gmin.

Pieniądze otrzymały wszystkie jednostki, które złożyły wnioski dotacyjne. -Z terenu gminy Tarnów wsparcie finansowe otrzymało aż 9 podmiotów. Środki posłużą na zakup wyposażenia i poprawę bazy sprzętowej. Dla przykładu, OSP w Koszycach Wielkich, zamierza potraktować dotację jako wkład do zakupu nowego samochodu pożarniczego – mówi członek zarządu powiatu tarnowskiego, Tomasz Stelmach.

 

Powiat Tarnowski regularnie wspiera finansowo strażaków ochotników. Rokrocznie stawki są większe. -Rozumiemy potrzeby jednostek OSP, które działają na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Ze względu na fakt, że potrzeby w tym zakresie rosną, wzrasta też skala udzielanej pomocy. Nasze wsparcie finansowe jest cennym uzupełnieniem środków kierowanych do OSP przez poszczególne samorządy, w tym przez samorząd gminy Tarnów, który mocno dba o jakość funkcjonowania „swoich” ochotników – mówi Mariusz Tyrka z zarządu powiatu tarnowskiego.

 

W sumie z terenu powiatu tarnowskiego wsparcie finansowe otrzymało 117 jednostek OSP. Wszystkie złożyły wnioski dotacyjne, starając się o wspomniane dofinansowanie. Pieniądze będą wykorzystane zgodnie z potrzebami. -Jedne zamierzają je przeznaczyć na pomoc w zakupie samochodów, ale i wyposażenia samych jednostek w formie sprzętowej czy organizowania cyklu szkoleń – dodaje Tomasz Stelmach.