Dobra informacja dla sportowców i kibiców piłki nożnej – na boiskach w tych dwóch miejscowościach gminy Tarnów rozpoczyna się budowa zadaszonych trybun. Inwestycję niemal w całości dofinansowują środki zewnętrzne – dotacja w wysokości przeszło półtora miliona złotych pochodzi z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. -Będzie bezpiecznie i komfortowo. Zadaszone trybuny na boiskach LKS „Wolania” i KS „Sokół – Wałki” będą gotowe jeszcze w tym roku – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

-Zakres zaplanowanych prac jest spory i dotyczy budowy zadaszonych trybun wraz z infrastrukturą towarzyszącą – powstaną m.in. chodniki, a w Woli Rzędzińskiej dodatkowo montowane będą ogrodzenie wewnętrzne, nagłośnienie i oświetlenie – informuje zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Zadowolenia nie kryją przedstawiciele lokalnej społeczności -To znakomita wiadomość. Bezpieczniej będzie nie tylko dla samych zawodników, ale i kibiców oraz sędziów piłkarskich. Na mecze przychodzą całe rodziny z dziećmi – ich bezpieczeństwo i wygoda jest dla nas sprawą najważniejszą. W przyszłości mają być budowane szatnie dla sportowców. Na tę inwestycję też bardzo czekamy – mówi prezes KS „Sokół – Wałki”, Andrzej Drwal.

-Nasze obiekty mocno się zmieniają a ich wartość się podnosi. Ogromnie się z tego cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili – dodaje prezes LKS „Wolania” Andrzej Prendota.

Na terenie boiska sportowego w Woli Rzędzińskiej funkcjonuje przestarzała trybuna z niewielką ilością miejsc siedzących, która nie chroni przed warunkami atmosferycznymi, a skorodowane konstrukcje wymagają wymiany. Ludowy Klub Sportowy „Wolania ” Wola Rzędzińska działa nieprzerwanie od 1948 roku. Frekwencja na rozgrywkach piłki nożnej jest duża. Na mecze seniorów przychodzi średnio około 400 kibiców.

Boisko sportowe „Sokoła – Wałki” nie posiada trybun. W 2021 r. cały kompleks sportowy został ogrodzony. Boisko wyposażone jest w kontener szatniowy, bramki oraz wiaty dla zawodników. Boisko to jest obiektem nowym, który dopiero się tworzy i rozwija. Klub odrodził się po 5-letniej przerwie.

Przypomnijmy, wcześniej trybuny powstały na boiskach w Białej, Zbylitowskiej Górze, w Koszycach Wielkich, Koszycach Małych, Radlnej oraz w Tarnowcu. {Play}