Dobra wiadomość dla mieszkańców tej miejscowości gminy Tarnów – kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej został zakończony. Inwestycja jest już po odbiorze technicznym co oznacza, że jest oddana do użytku. -Systematycznie zwiększamy jakość życia w naszej gminie. Budowa kanalizacji w Łękawce nie jest prostym zadaniem ze względu na górzyste i pofałdowane ukształtowanie terenu. Od teraz, dzięki sfinalizowaniu jej następnego etapu, mieszkańcom będzie żyło się jeszcze łatwiej – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Zadowolenia nie kryje również sołtys miejscowości Konrad Pyzdek. -Wraz z mieszkańcami bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Mamy świadomość, że inwestycja była realizowana w trudnym terenie. Do wykonania pozostały jeszcze trzy etapy budowy kanalizacji w naszej miejscowości. Dotyczy to zarówno istniejących przysiółków, jak i powstającego, nowego osiedla. Łękawka przyciąga walorami krajobrazowymi i mocno się rozbudowuje. Zależy nam na tym, aby komfort życia stale się poprawiał – mówi sołtys.

-Następne etapy budowy kanalizacji w Łękawce będą realizowane jeszcze w tym roku – informuje zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Wato dodać, że obecnie wykonany odcinek ma ok. kilometra długości, średnica natomiast wynosi 200 mm. To oznacza, że może się do niej przyłączyć aż blisko 20 domostw. W ramach inwestycji wykonano również przepompownię, która w przyszłości będzie tłoczyć ścieki z pozostałych budynków. Wartość zadania to ponad 800 tys. zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Tarnów jest zadaniem zapisanym w tegorocznym budżecie samorządu. Dotyczy Łękawki oraz Poręby Radlnej. Przeznacza się na to 2,5 mln zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi natomiast przeszło 2,3 mln zł. {Play}