W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej odbył się V Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG” Learn English – Stay Calm and Sing. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Zmagania wokalne adresowane były do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. -Gratuluję pięknych występów, znajomości języka obcego i pasji muzycznej, którą w sobie macie – mówił wójt, Grzegorz Kozioł, który wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i upominki, a laureatom także statuetki i nagrody rzeczowe.

- Konkurs miał na celu m.in. propagowanie nauki języków obcych i kultury muzycznej oraz rozwijanie wrażliwości i aktywności artystycznej oraz uzdolnień językowych wśród dzieci młodzieży – mówi dyrektor SP Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Joanna Rogowska – Kuta.

W konkursie zaprezentowało się 45 uczestników wyłonionych w szkolnych eliminacjach z 19 szkół z terenu powiatów: tarnowskiego ziemskiego i grodzkiego. Młodych artystów oceniało profesjonalne jury – specjaliści z zakresu języka angielskiego i muzyki. W ich opinii poziom konkursu był bardzo wysoki. Po burzliwych naradach Jury przyznało nagrody:

I miejsce – Laura Dyka – Szkoła Podstawowa w Zawadzie
II miejsce – Oliwia Bołoz – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich
ex aequo – Martyna Sobol – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej
III miejsce – Emilia Masło – Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej
ex aequo – Milena Wzorek – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu.

Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Kuciel – Szkoła Podstawowa w Lisiej Górze, Gabriel Limanowski – Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie, Filip Łuszcz – Szkoła Podstawowa w Zaczarniu, Maja Pieprz – Szkoła Podstawowa w Kobierzynie.

Nagrodą Specjalną za własną kompozycję wyróżniono Annę Stasiczak – Szkoła Podstawowa w Pawęzowie. {Play}