To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat w tej miejscowości gminy Tarnów – teren przyszkolny w Zgłobicach zmieni się nie do poznania. Powstanie tam pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią. -Będzie także przebudowa i rozbudowa trybun, budowa obiektów tzw. małej architektury, budowa parkingu i masztów oświetleniowych oraz instalacji oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną – wylicza wójt, Grzegorz Kozioł. A wszystko to w niecałe dwa lata. Plac budowy został właśnie przekazany wykonawcy. W przekazaniu terenu firmie budowlanej uczestniczyli wójt Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem, przedstawiciele klubu sportowego, sołtys Zgłobic, inspektor nadzoru i pracownicy Urzędu Gminy Tarnów.

Inwestycja jest możliwa dzięki zakupowi przed laty przez samorząd terenów wraz z boiskiem w centrum wsi od prywatnych właścicieli. Czeka na nią przede wszystkim lokalny klub sportowy. -Mamy szerokie plany na poszerzenie naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że dzięki znacznemu polepszeniu warunków funkcjonowania, jeszcze więcej dzieci i młodzieży będzie u nas trenować. Bardzo się z tego cieszymy i czekamy na finał – mówi prezes LKS Zgłobice, Rafał Ponikiewski.

W opinii mieszkańców Zgłobic, budowa boiska przy szkole jest jednym z najważniejszych zadań w tej miejscowości. -W przyszłości chcielibyśmy, aby teren przy ośrodku zdrowia został uporządkowany i rozbudowany dla potrzeb lokalnej społeczności – dodaje zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Co bardzo ważne – inwestycja jest aż w 90% jest finansowana z pieniędzy zewnętrznych. Całkowity koszt wynosi ok. 4 mln zł, z czego dofinansowanie to 3,6 mln zł. Samorząd pozyskał je w ramach ósmej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. {Play}