Wojewoda Małopolski przyznał dotację w kwocie przeszło 90 tys. zł. na realizację zadania „Uporządkowanie dojścia do cmentarza wojennego nr 196 w Koszycach Małych”. Pieniądze te w montażu finansowym z pozostałymi dwoma dofinansowaniami spowodowały, że samorząd ma 100% środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na wykonanie tej inwestycji, bez wkładu własnego. -To kolejna, dobra informacja, która pokazuje, że dobre wnioski, które składamy do różnych źródeł finansowania, skutkują dodatkowymi pieniędzmi na inwestycje. To następne zadanie, które ma finansowanie zewnętrzne w całości – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Jak informowaliśmy, inwestycja ta została już dofinansowana kwotą 100 tys zł. w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz kwotą 90 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2024”.

Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi ponad 280 tys. zł. Przetarg zostanie ogłoszony już w maju. -Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku – informuje zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Zakres prac jest spory i obejmuje m.in. wykonanie nasypu, stropów fundamentowych, spoczników, schodów i poręczy oraz ścian oporowych. To będzie dojście do zabytkowej nekropolii z prawdziwego zdarzenia.

Dotychczas, mimo że cmentarz wojenny w Koszycach Małych jest architektonicznie wyjątkowy, o nietuzinkowym również położeniu na wzgórzu, był jednak niemal zupełnie niewidoczny, a dostęp do niego był mocno utrudniony. {Play}