Za nami wyjątkowa, bo jubileuszowa, edycja Gminnego Przeglądu Teatrzyków Szkolnych „Spotkanie z Melpomeną”. Na scenie wystąpiło dziewięć grup teatralnych ze szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów – z Błonia, Koszyc Wielkich, Woli Rzędzińskiej I i II, Zbylitowskiej Góry, Poręby Radlnej, Koszyc Małych, Jodłówki-Wałek i Tarnowca. -Mamy w gminie Tarnów młode talenty w różnych dziedzinach. Rokrocznie w Zbylitowskiej Górze zachwycamy się pasjami aktorskimi dzieci i młodzieży z całego naszego terenu. Miło na nich patrzeć, to wspaniali młodzi ludzie – mówi wójt, Grzegorz Kozioł, który nagrodzonym wręczał statuetki i dyplomy.

W Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze dzieci i młodzież zaprezentowały różne formy i gatunki sceniczne, a zarówno jury, jak i publiczność byli pod wrażeniem nie tylko wystąpień, scenografii, strojów czy muzyki, lecz także łatwości poruszania się po scenie młodych aktorów. -Ta cykliczna, wiosenna impreza teatralna jest świetną okazją do integracji młodzieży z całej gminy, jak i pokazania talentu i kreatywności naszych uczniów – mówi dyrektor szkoły w Zbylitowskiej Górze, Rafał Wnęk.

Artystów oceniało jury w składzie: dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Ewa Kubisztal, Karolina Kwiek z Centrum Kultury i Bibliotek oraz Karol Gut – wokalista zespołu Jedno. Pamiątkowe dyplomy dostała każda ze szkół, podziękowania dla opiekunów grup teatralnych otrzymali nauczyciele za ich poświęcony czas, zaangażowanie oraz pasję przekazywaną najmłodszym. Gościem był radny i sołtys Zbylitowskiej Góry, Piotr Rybski.

Spośród dziewięciu wystąpień, w poszczególnych kategoriach, zwyciężyły następujące szkoły:

Gra aktorska zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej.

Walory wychowawcze i edukacyjne: Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej.

Oprawa sceniczna: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej.

Indywidualny talent aktorski: Emilia Węglińska – Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze.

Grupa aktorska gospodarzy (uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze) przedstawiła ,,Dziady’’ cz. II Adama Mickiewicza. {Play}