W Urzędzie Gminy Tarnów pożegnano zasłużonych pracowników, którzy byli z nim związani od niemal czterdziestu lat. Pracę oficjalnie zakończyły: kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Bogumiła Bardel, kierownik Referatu Społeczno – Administracyjnego Maria Golonka i Jolanta Kałuża, zajmująca się współpracą ze służbami mundurowymi oraz z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. W imieniu pracowników Urzędu Gminy Tarnów, gratulacje i podziękowania złożył Paniom wójt Grzegorz Kozioł, podkreślając ich pracowitość i zaangażowanie w codzienne obowiązki.

-Serdecznie dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców gminy Tarnów. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy, a jednocześnie skromność, która jest cechą ludzi wyjątkowych. Życzę Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia z dotychczasowej pracy oraz spełnienia życiowych planów na zasłużonej emeryturze – mówił szef gminnego samorządu.

Funkcje kierownicze w Urzędzie Gminy Tarnów zostały obsadzone w drodze awansu wewnętrznego. I tak Bogumiłę Bardel, która sprawowała bieżący nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, organizowała odbiory techniczne, czuwała nad zgodnością finansową realizowanych przedsięwzięć oraz przygotowywała wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych zastąpi Paulina Tajak związana z tym referatem już od kilkunastu lat.

Funkcję Marii Golonki z kolei, która nadzorowała wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie spisów wyborców, a także m.in. aktualizację rejestru wyborców wraz z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych pełnić będzie również pracownik z kilkunastoletnim stażem, Katarzyna Gawle-Starzec. {Play}

Bogumiła Bardel

Maria Golonka

Jolanta Kałuża

Od lewej: Katarzyna Gawle, Paulina Tajak