Pierwsza sesja Rady Gminy Tarnów w nowej kadencji odbyła się w Urzędzie Gminy Tarnów. Radni i wójt złożyli uroczystą przysięgę oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze. Jak nakazuje tradycja, obrady otworzył radny – senior, Mieczysław Nytko. Wybrane zostało prezydium rady oraz składy i w większości przewodniczący komisji branżowych.

Wśród radnych kadencji 2024 – 2029 są osoby, które piastowały już wcześniej mandaty radnych, lecz są też nowe postaci. Podczas obrad złożyli oni uroczyste ślubowanie. Przysięgę złożył też wójt Grzegorz Kozioł, który będzie sprawował tę funkcję już piątą kadencję. W wyborach 7 kwietnia mieszkańcy wybrali go w pierwszej turze.

Wójt podziękował mieszkańcom za to, że ponownie obdarzyli go zaufaniem i zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi. -Jestem przekonany, że kolejna kadencja naszego samorządu będzie owocnym czasem współdziałania dla dobra mieszkańców. O to Państwa proszę i sam wolę współpracy z wszystkimi deklaruję. Niech gmina Tarnów dalej się prężnie rozwija – mówił Grzegorz Kozioł.

Radni podczas sesji wybrali spośród swojego grona przewodniczącą tego gremium. Zdecydowali, iż kolejną kadencję funkcję tę sprawować będzie Wiesława Mitera. Na wiceprzewodniczących wybrano Zbigniewa Gniewka i Eugeniusza Wojtarowicza.

Ustalone zostały składy komisji branżowych Rady Gminy Tarnów: ds Rodziny (przewodniczący będzie wybrany w późniejszym terminie), Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców (przewodniczący – Grzegorz Drwal), Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska (przewodniczący – Paweł Kolbusz), Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (przewodniczący – Piotr Rybski), Rewizyjnej (przewodniczący – Jan Nowak) oraz Skarg, Wniosków i Petycji (przewodniczący – Jarosław Drwal).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów otrzymali wymagane upoważnienia, ustalono także wynagrodzenie wójta gminy Tarnów.

W sesji uczestniczyli ponadto: poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, radni powiatowi Ewa Kubisztal i Mariusz Tyrka, sołtysi, kierownictwo Urzędu Gminy Tarnów wraz członkiem gminnej komisji wyborczej Moniką Myszoną.

Skład Rady Gminy Tarnów, kadencja: 2024-2029

 1. Blecharski Jarosław
 2. Drwal Grzegorz
 3. Drwal Jarosław
 4. Gałuszka Marcin
 5. Gniewek Zbigniew
 6. Godek Agnieszka
 7. Kolbusz Paweł
 8. Kołodziej Barbara
 9. Kołton Ewa
 10. Łaśko Bartosz
 11. Markiewicz Iwona
 12. Mitera Wiesława
 13. Nowak Jan
 14. Nytko Mieczysław
 15. Okońska Barbara
 16. Prendota Andrzej
 17. Rybski Piotr
 18. Stach Kamil
 19. Sarad Stanisław
 20. Skórka Jan
 21. Wojtarowicz Eugeniusz