Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż  od 1 sierpnia br. przyjmuje wnioski w programie rządowym Rodzina 500+ na nowy okres 2018/19 (Od 1 lipca można składać wnioski elektronicznie tj. przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia). Wsparcie na drugie i kolejne dziecko będzie przyznane niezależnie od dochodu. Na pierwsze zaś lub jedyne dziecko pieniądze wypłacone zostaną tylko po spełnieniu kryterium dochodowego. Wynosi ono 800 złotych netto na osobę w rodzinie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wynosi 1200 złotych na osobę

 

Wnioski są przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Tarnów – piwnice – wejście od podwórza: poniedziałek: 830-1630, wtorek-piątek: 730-1530

 

Wnioski będzie można składać:

 1. w formie papierowej – piwnice UG Tarnów (wejście od podwórza) – od 1 sierpnia br.
 2. przez Internet, wykorzystując:
 • bankowość elektroniczną (od 1 lipca br)
 • platformę usług elektronicznych ZUS,
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia – od 1 lipca br)

 

Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków – pozwali Państwu to zaoszczędzić czas i wizytę w urzędzie.

 

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:

 • Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy – dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
 • Opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
 • Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.
 • Dokument potwierdzający stan cywilny: separacją, rozwód — prawomocny wyrok sądu, akt zgonu w przypadku wdowy/wdowca.

 

Dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2017 r, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie właściwego organu gminy,
 • osoby mające zasądzone alimenty — prawomocny wyrok sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 • osoby mające zasądzone alimenty a nie nieotrzymujących ich w pełnej wysokości – zaświadczenie od komornika za 2017 r. o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz; osoby spoza rodziny,
 • w przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2017 r. a podjęły zatrudnienie w 2018 r. zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 • osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2017 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę . rozpoczęcia pracy,
 • w przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2017).

 

Uwaga: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będą pozyskiwanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie.

 

Wniosek o 500+

 

Kontakt w gminie:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 14 688 01 57