Samorząd Gminy Tarnów stał się właścicielem także trzyhektarowej działki przy drodze krajowej w Zgłobicach, na której wcześniej było m.in. boisko piłkarskie. To kolejna nieruchomość – po działce ze Szkołą Podstawową oraz Ośrodkiem Zdrowia – odkupiona od spadkobierców rodziny Marszałkowiczów.

Pertraktacje w sprawie zakupu terenów publicznych, znajdujących się na objętym reprywatyzacją dawnym majątku Marszałkowiczów w Zgłobicach, przyniosły pozytywny finał. Gmina nabywa kolejne nieruchomości za cenę zbliżoną do wyceny swojego rzeczoznawcy.

Najpierw sfinalizowano zakup działek ze Szkołą Podstawową i Ośrodkiem Zdrowia o łącznej powierzchni około hektara. Teraz sporządzony i podpisany został akt notarialny dający samorządowi prawo własności do 3 hektarów przy drodze krajowej, gdzie przez lata było m.in. boisko piłkarskie.

To jednak nie koniec dobrych informacji dla mieszkańców Zgłobic. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł uzgodnił z Anną Kobryń, pełnomocnikiem spadkobierców rodziny Marszałkowiczów, warunki nabicia również 47 arów w centrum Zgłobic z parkingiem koło Kościoła oraz działkami przyległymi do niego oraz do Ośrodka Zdrowia. Przygotowana zostanie uchwała na najbliższą sesję Rady Gminy Tarnów. Wójt poprosi radnych o akceptację ustnego porozumienia i przegłosowanie tej uchwały.

Działki ze szkołą i placówką świadczącą usługi medyczne użytkowane będą tak jak dotychczas. Otwarta pozostaje natomiast sprawa zagospodarowania trzech hektarów w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i DK nr 4.

- Zwracam się z gorącą prośbą do mieszkańców Zgłobic o przemyślenia i podpowiedź, co tam ma być. Lada dzień ruszą konsultacje społeczne w tej sprawie. Uszanuję wolę mieszkańców – zapewnia wójt.

Według wójta Grzegorza Kozioła uregulowanie praw własności terenów kluczowych i ważnych dla Zgłobic pozwoli na nowe inwestycje i dynamiczny rozwój tej miejscowości.