W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” 2019 organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, aż 10 szkół z terenu gminy Tarnów otrzyma dofinansowanie na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wniosek o dofinansowanie dla szkół publicznych został złożony za pośrednictwem Gminy Tarnów.

Szkoły, które już w 2019 roku skorzystają z dofinansowania to: Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej, Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze, Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łękawce oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych.

Szkolny Klub Sportowy to Program korzystający ze sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS. Z założenia jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Projekt ten przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz zapewni im możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny dla nich sposób.