W najbliższych tygodniach, we wszystkich sołectwach gminy Tarnów odbędą się zebrania wiejskie. Tradycyjnie w ich trakcie przedstawione zostaną sprawozdania z działalności sołectw, informacje o działalności Rad Sołeckich oraz o wykorzystaniu środków pozostających do dyspozycji sołectw, a także plany na rok 2019. Również w trakcie zebrań wiejskich będzie można zgłosić kandydatów do rad sołeckich.

Zebrania wiejskie odbędą się od dnia 6 lutego do 5 marca, zgodnie z poniższym harmonogramem.