Rada Powiatu Tarnowskiego na sesji 12 lutego podjęła uchwałę o przekazaniu gminie Tarnów w formie darowizny działki o powierzchni trzech arów przy ul. Krótkiej w Zgłobicach. Będzie tam parking na 22 samochody obok powstającego domu kultury z pomieszczeniami remizy OSP. To już trzecia działka w Zgłobicach podarowana w ostatnich latach samorządowi gminnemu przez samorząd powiatowy.

- Serdecznie dziękuję staroście Romanowi Łucarzowi, Zarządowi Powiatu oraz wszystkim radnym powiatowym za wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie. Cieszę się tym bardziej, że uchwała została przyjęta jednomyślnie – mówi zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir Wojtasik. – Szybkie i pomyślne załatwienie tej sprawy było dla mnie niezwykle ważne. Nie trzeba przecież nikogo przekonywać jak ten obiekt jest ważny dla mieszkańców Zgłobic, zwłaszcza dla strażaków, których profesjonalizm sprawił, że jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i niesie tak potrzebną pomoc w wypadkach losowych.

Teraz Urząd Gminy Tarnów wykona projekt parkingu przy ul. Krótkiej na 22 miejsca postojowe. Po wybudowaniu będzie on służył właśnie strażakom z jednostki OSP oraz miejscowej społeczności i wszystkim, którzy przyjeżdżać będą do nowego domu kultury.

Z takiego obrotu sprawy bardzo zadowolona jest prezes OSP w Zgłobicach, a jednocześnie wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tarnów Katarzyna Biel. – To kolejna pomyślnie załatwiona sprawa, co pozwoli na zaplanowanie i zrealizowanie następnej istotnej inwestycji w naszej miejscowości – zauważa.

Budowa obiektu komunalnego w Zgłobicach jest zaawansowana. Gmina spieszy się, aby strażacy mogli korzystać z nowych pomieszczeń jeszcze przed końcem roku.

Przypomnijmy, że przekazana teraz za darmo działka jest już trzecią podarowaną w tej formie gminie Tarnów przez powiat. W 2013 roku podpisany został akt notarialny dzięki któremu gminny samorząd stał się właścicielem działki w Zgłobicach o powierzchni 8 arów zabudowanej remizą strażacką, a w 2015 roku kolejnej około 5 arowej, należącej do Powiatowego Zarządu Dróg, a potrzebnej do zaprojektowania i wybudowania znacznie większego obiektu komunalnego.