W nawiązaniu do dostarczonej do mieszkańców ulotki dotyczącej warsztatów i zajęć w Domach Kultury oraz obiektach sportowych na terenie gminy Tarnów informujemy, iż zawarte w harmonogramie godziny otwarcia basenu w Centrum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej mają charakter informacyjny. Zasady funkcjonowania Centrum Rekreacji Wodnej (w tym cennik) reguluje odpowiednie Zarządzenie Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. {Play}