Jeszcze do 1 marca można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o stypendium dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Zarząd województwa małopolskiego zdecydował o uruchomieniu Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego, w którym do rozdysponowania jest 850 tys. złotych. Program stypendialny adresowany jest do uczniów i studentów, którzy osiągają nie tylko sukcesy w nauce, ale również w prestiżowych zawodach sportowych czy konkursach artystycznych. {Play}

 

Celem Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest inwestycja w wiedzę i zdolności młodych Małopolan. Dzięki wsparciu z budżetu Województwa Małopolskiego uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. {Play}

 

- Tym sposobem chcemy doceniać młodych ludzi, którzy nie tylko rozwijają swoją pasję, ale też zwyciężają na olimpiadach i w konkursach z różnych przedmiotów czy podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zmagań sportowych lub artystycznych - mówi Anna Pieczarka z zarządu województwa. - To oni w przyszłości będą naszym największym kapitałem i zdecydują o dalszym rozwoju Małopolski, dlatego jestem przekonana, że przyszli stypendyści wykorzystają otrzymane środki, aby rozwijać własne umiejętności i zainteresowania - dodaje. {Play}

 

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:

1. dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne
 • za szczególne osiągnięcia sportowe
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

 

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:

 • w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutt
 • w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto
 • w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

 

2. dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne
 • za szczególne osiągnięcia sportowe
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych
 • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych)
 • na naukę nowożytnego języka obcego
 • stażowe
 • na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw, którzy wybrali jako miejsce zamieszkania Małopolskę).

 

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie). {Play}

 

Wnioski o przyznanie stypendium są przyjmowane od czwartku 31 stycznia do piątku 1 marca. {Play}

 

Tutaj można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego, a także Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków UE. {Play}