Klub Seniora „Wrzos” z Tarnowca 20 lutego obchodził swój jubileusz. Dziesiąta rocznica powstania, pierwszego i zarazem najstarszego Klubu Seniora, świętowana była w Domu Kultury w Tarnowcu przy udziale zaproszonych gości, w tym wójta gminy Tarnów, radnych, sołtysa, księdza proboszcza, dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Tarnowcu oraz prezesów Klubów Seniora pozostałych gminnych miejscowości.

Zebranych powitała Prezes Klubu Maria Ostrowska, pełniąca jednocześnie funkcję gminnego koordynatora ds. seniorów, a słowa gratulacji i uznania przekazał zebranym włodarz gminy Grzegorz Kozioł. Następnie Prezes Klubu przytoczyła długą i barwną historię Klubu, opowiadała o jego początkach, o tym, jak przez lata się on rozwijał, jakie zadania i cele sobie stawiał, jak co roku angażował się w Manię Pomagania. Nie zabrakło wspomnień z licznych wycieczek i spotkań, które nie tylko integrowały i zacieśniały więzi pomiędzy członkami, lecz także zachęcały kolejne osoby do realizowania własnych pomysłów w tej gminnej społeczności. Ponadto wczorajsza uroczystość miała tym większe znaczenie, iż właśnie 20 lutego 2009 r., o godz. 17.00 działalność Klubu oficjalnie została zapoczątkowana, liczył on wtedy 13 seniorów. Następnie gratulacje składali prezesi pozostałych Klubów, nie zabrakło też jubileuszowych podarunków – pięknych obrazów tematycznie nawiązujących do działalności Klubu.

W programie wydarzenia znalazł się również teleturniej „Jeden z dziesięciu” mistrzowsko rozegrany, gdyż każdy z uczestników wykazał się bardzo dobrą znajomością reprezentowanej dziedziny, każdemu z nich był także przypisany rekwizyt, z którym jest kojarzony. Jednak na tym seniorzy z Klubu „Wrzos” nie zamknęli listy przygotowanych atrakcji, gdyż należała do nich także scenka rodzajowa, która rozbawiła zebranych i została nagrodzona gromkimi brawami. Następnie przyszedł czas na rozmowy, wspomnienia i wymianę doświadczeń między obchodzącym swój jubileusz Klubem Seniora a prezesami zaprzyjaźnionych Klubów. Za dziesięciolecie Klubu „Wrzos”, za lata rozwoju i ważnych podejmowanych inicjatyw, za piękne wspomnienia i kolejne lata pomyślności, wzniesiono toast, a na salę wjechał okolicznościowy tort.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Klub Seniora w Tarnowcu oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. {Play}