Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie rozpatrzyło wniosek gminy Tarnów i przyznało aż milion złotych dofinansowania na budowę naszych gminnych dróg. Promesę na dotację w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczyli wójtowi gminy Tarnów Grzegorzowi Koziołowi wicepremier Beata Szydło, minister MSWiA Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
W ramach otrzymanych z ministerstwa środków odbudowana zostanie droga gminna koło p. Galasa  w Nowodworzu. Remonty zaś zostaną wykonane na drodze tzw. Bocznej od Kolonii w Radlnej, drodze gminnej tzw. „Na Tyrkę” oraz „Na Malca” w Porębie Radlnej, ulicy Na Ścieżki w Koszycach Wielkich. 
– Nasz kolejny sukces w pozyskaniu funduszy zewnętrznych to oszczędności w budżecie, a co za tym idzie kolejne inwestycje możliwe do zrealizowania jeszcze w tym roku – mówi wójt Grzegorz Kozioł. {Play}