Wyniki wyborów w Gminie Tarnów - Serwis Państwowej Komisji Wyborczej

FrekwencjaW dniu wyborów (tj. w niedzielę 26 maja br.) Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Tarnów (od nr 1-16) rozpoczynają pracę o godz. 6.00 a Komisja nr 17 (DPS Nowodworze) o godz. 8.30.Głosowanie rozpoczyna się o godz. 7.00 a zakończy o godz. 21.00 (w obwodzie zamkniętym DPS rozpoczyna się o godz. 9.00)


Postanowienie 106/2019 - Zmiany w ObKW nr 16

Zarządzenie Nr VIII/98/2019 Wójta Gminy Tarnów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób za zapewnienie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

POSTANOWIENIE NR 80/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Tarnów

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych - 10 maja (piątek) godz. 16.00 - Sala konferencyjna - Budynek Urzędu Woj. - Tarnów, Al. Solidarności 5-9

POSTANOWIENIE NR 61/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. - losowanie i dodatkowe zgłoszeniaObwieszczenie - obwody wyborczeZarządzenie Nr VIII/78/2019 Wójta Gminy Tarnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 roku.POSTANOWIENIE NR 53/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHInformacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHPOSTANOWIENIE Nr 48/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczychFormularze:

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Zarządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr VIII/93/2019 z dnia 9 maja 2019 r. -zmiana zarządzenia  VIII/85/2019 (operatorzy informatyczni)

ZARZĄDZENIE Nr VIII/85/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - powołanie operatorów informatycznych w ObKW

ZARZĄDZENIE Nr VIII/85/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - powołanie operatorów informatycznych w ObKW

ZARZĄDZENIE Nr VIII/84/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - ustanowienie gminnego koordynatora obsługi informatycznej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - powołanie biura wyborczego