Ogłoszony został kolejny program rządowy, który skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych i starszych. Jest kompleksowy, zaplanowany na lata, a jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Skala planowanych inwestycji jest duża, a wiele przedsięwzięć w ramach poprawy dostępności realizowanych będzie także w gminie Tarnów.

Szczegóły programu „Dostępność Plus” zostały zaprezentowane podczas konferencji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dwudniakach, w której uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Witkowska.

W słowie wprowadzającym Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło powiedziała, że jest to szeroki program prospołeczny dedykowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

- W tym roku ogłosiliśmy kolejne programy społeczne, gdyż okazuje się, że mogą być one doskonałym kołem zamachowym gospodarki, która rozwija się coraz szybciej – stwierdziła Pani Premier.

O co chodzi w programie „Dostępność Plus”?

- W życiu i przestrzeni publicznej jest wiele barier, które są utrudnieniem do normalnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych i starszych. Chcemy niwelować te bariery. To jest program szeroki, który sprawi, że normalne funkcjonowanie dla tych osób będzie łatwiejsze – mówiła Beata Szydło.

Kluczowym pojęciem, wokół którego zbudowany został program, jest samodzielność. Chodzi o to, aby seniorzy, osoby niepełnosprawne, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc w nawet prostych sytuacjach, np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu.

Program „Dostępność Plus” jest kompleksowy, dotyka bardzo wielu sfer życia obywateli, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować. Realizowany będzie w ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Przestrzeń publiczna będzie tak przebudowywana, aby była dostępna dla wszystkich obywateli. Skala planowanych inwestycji w miastach i gminach, również w tych małych i wiejskich, jest olbrzymia. To będzie nie tylko poprawa istniejącej infrastruktury i otoczenia, ale wiele innych działań, aby nikt nie był ograniczony żadnymi barierami i każdy mógł korzystać z życia społecznego na równych. Program realizowany będzie w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami.

Program „Dostępność Plus” potrwa co najmniej do 2025 roku. Przeznaczone zostaną na niego 23 mld zł pochodzące z funduszy europejskich, budżetu państwa, PFRON i samorządów. {Play}