Już w najbliższą niedzielę, 24 marca, we wszystkich sołectwach na terenie gminy Tarnów odbędą się wybory sołtysa i rad sołeckich. Wtedy też mieszkańcy zadecydują o przyszłości ich miejscowości, wybiorą swojego reprezentanta na najbliższe pięć lat.

Każdy pełnoletni mieszkaniec, posiadający czynne prawo wyborcze, może oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata na sołtysa, stawiając na karcie głosowania znak „X” po prawej stronie obok danego nazwiska, w przypadku wyboru rad sołeckich znak „X” można postawić przy tylu nazwiskach, ilu członków może liczyć rada sołecka. Jeśli w miejscowości jest tylko jeden kandydat na sołtysa, stawiamy znak „X” w polu „ZA” lub „PRZECIW”, w zależności od tego, czy popieramy jego kandydaturę.

Przypomnijmy, iż kandydatów na sołtysów oraz członków rad sołeckich zgłaszali mieszkańcy podczas zebrań wiejskich lub poprzez pisma z odpowiednią liczbą podpisów, które następnie były dostarczane do Gminnej Komisji Wyborczej.

Siedziby Sołeckich Komisji Wyborczych otwarte będą od godz. 7.30 do 18.30, wtedy też każdy mieszkaniec może oddać swój głos. Lista siedzib dla poszczególnych miejscowości znajduje się poniżej.

Wszelkie zarządzenia i formularze dotyczące wyborów sołeckich dostępne są po prawej stronie w zakładce „Wybory sołtysów/Rad sołeckich 2019”. {Play}