OGŁOSZENIE ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ


Wójt Gminy Tarnów informuje o nowym terminie ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.


Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć:

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
- w przypadku producentów bydła dodatkowo należy złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych
jednostek przeliczeniowych (DJP)
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Termin składania wniosków od 01 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zwrotu podatku można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów
(Referat Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. 107)
oraz pod numerem telefonu 14 688 01 14. {Play}