Gmina Tarnów otrzymała blisko ponad  750 tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” na adaptację pomieszczeń szkolnych na żłobek przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej. Uroczyste odebranie promesy miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez Zastępcę Wójta Gminy Tarnów Sławomira Wojtasika. Wartość dofinansowania stanowi 80%, całość zadania szacowana jest na kwotę ponad 900 tys. zł. Dodajmy, że pieniądze na wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie, gmina czekała jedynie na rozpatrzenie wniosku złożonego pod koniec ubiegłego roku. Dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny, jeszcze w tym roku zostaną ukończone wszelkie prace przebudowy oraz sprawy formalne. Oznacza to, iż pierwszy publiczny żłobek w gminie Tarnów powstanie już w 2019 r.!

Jest to bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla młodych pracujących rodzin, które nie mają możliwości pozostawienia swoich pociech pod okiem babć i dziadków. Żłobek zapewni maluchom profesjonalną opiekę wychowawczą, do ich dyspozycji będą m.in. sale wypoczynkowe oraz sale zabaw.

Prace budowlane zostały przewidziane na miesiące wakacyjne, od czerwca do września, aby nie zakłócać funkcjonowania szkoły. Przebudowa obejmować będzie m.in. klatkę schodową w szkole, korytarz oraz osobne wejście bezpośrednio do żłobka, do którego zostanie dobudowany przejazd dla osób niepełnosprawnych. W żłobku otwarte zostaną dwa oddziały, liczące łącznie ok. 30 dzieci.

Przypomnijmy, iż adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej to kolejne zadanie uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022, które zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. {Play}