Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje rolników na bezpłatną rehabilitację organizowaną w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Druki wniosków dostępne są w siedzibach KRUS oraz na stronie: www.krus.gov.pl.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez NFZ.

Więcej informacji pod numerem telefonu 14 621-59-87 wew. 126. {Play}