W niedzielę, 24 marca, odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Tarnów. Każdy pełnoletni mieszkaniec, posiadający czynne prawo wyborcze, mógł oddać swój głos. Przypomnijmy, iż teraz sołtysi i rady sołeckie będą reprezentować sołectwa przez najbliższe pięć lat.

Większość miejscowości zdecydowało ponownie obdarzyć zaufaniem poprzednich przedstawicieli swoich sołectw. Funkcję sołtysa kolejną kadencję będą pełnić:

Biała – Pan Stefan Kolak
Błonie – Pan Antoni Batko
Koszyce Wielkie – Pan Stanisław Ptak
Nowodworze – Pan Andrzej Głąb
Poręba Radlna – Pan Wojciech Hońdo
Radlna – Pan Janusz Tadel
Tarnowiec – Pan Jan Nowak
Wola Rzędzińska I – Pan Mieczysław Nytko
Wola Rzędzińska II – Pan Tadeusz Stach
Zgłobice – Pan Józef Jamróg
Zawada – Pan Zbigniew Partyński

W czterech sołectwach zaś mieszkańcy postawili na zmianę, wybierając na swoich reprezentantów osoby dobrze im znane z pracy na rzecz ich miejscowości i mieszkańców. Kadencję 2019–2024 obejmą:

Jodłówka Wałki – Pan Lucjan Olszówka
Koszyce Małe – Pan Zbigniew Gniewek
Łękawka – Pan Konrad Pyzdek
Zbylitowska Góra – Pan Piotr Rybski

Szczegółowe wyniki i listy rad sołeckich zawarte są w obwieszczeniach zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce – Wybory sołtysów i Rad sołeckich 2019. {Play}