Za nami gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Turniej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” miał miejsce 22 marca w Szkole Podstawowej w Zgłobicach. Jego organizatorami był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowie oraz szkoły z terenu gminy Tarnów.

Głównym założeniem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, szerzenie wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz tradycji i historii ruchu strażackiego. Turniej ten to także okazja do zaprezentowania swoich umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Gminne eliminacje odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: I grupa – uczniowie klas I–VI szkół podstawowych, II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII¬–VIII oraz III klasa gimnazjum, III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Wszyscy przystąpili do testu pisemnego, a następnie – w przypadku miejsc ex aequo – jury zadawało uczestnikom dodatkowe pytania. W ten sposób wyłonieni zostali zwycięzcy z każdej kategorii, wśród których znaleźli się:

Grupa I
I miejsce – Aleksandra Drąg z Białej
II miejsce – Daria Damian ze Zgłobic
III miejsce – Oskar Błoniarczyk z Koszyc Małych

Grupa II
I miejsce – Aleksandra Kowal ze Zbylitowskiej Góry
II miejsce – Mikołaj Madeja ze Zgłobic
III miejsce – Kamil Łoboda ze Zbylitowskiej Góry

Grupa III
I miejsce – Bartłomiej Knapik z Koszyc Małych
II miejsce – Weronika Małek z Koszyc Małych
III miejsce – Adrian Halski z Poręby Radlnej

Laureaci I i II miejsc 4 kwietnia będą reprezentować gminę Tarnów na szczeblu powiatowym, który jest kolejnym etapem Turnieju. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy Tarnów, który wraz z Prezesem ZOG ZOSP RP dh Henrykiem Solakiem wręczył je młodym druhom. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie! {Play}