W całym kraju drastycznie wzrastają opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Od lipca drożej za śmieci płacić będziemy też w gminie Tarnów. Co jest tego przyczyną?

Po pierwsze trzeba mieć świadomość, że liczba odpadów stale wzrasta. W 2014 roku w naszej gminie zebrano łącznie 3,8 tys. ton odpadów, a w 2018 roku już ponad 6 tys. ton.

Cofnijmy się jednak na chwilę do historii. Kiedyś to sami mieszkańcy decydowali w jaki sposób pozbywają się wytwarzanych odpadów. Nie wszyscy mieli pojemniki i zawierali umowy z przedsiębiorstwami śmieciowymi na ich opróżnianie. W 2011 roku sprawa ta została uregulowana ustawowo. Od 2013 roku na każdej zamieszkałej posesji musi być kosz na śmieci. Zgodnie z ustawą sejmową za organizację odbioru odpadów komunalnych odpowiadają gminne samorządy, ale pełne koszty odbioru tych odpadów i utylizacji pokrywają ich wytwórcy czyli mieszkańcy. Innymi słowy: samorządy nie mogą dotować gospodarki odpadami. Każdy mieszkaniec płaci za siebie.

Początkowo firmy chcąc wejść rynki i zdobyć zlecenia wystawiały w przetargach bardzo niskie ceny, szukając później – różnymi sposobami – obniżenia kosztów. Nie zawsze śmieci trafiały na składowiska czy do legalnego przetworzenia lub spalenia, stąd mieliśmy m.in. plagę pożarów na wysypiskach. Po prostu przedsiębiorcy oszczędzali jak mogli.

Teraz takie praktyki nie są już możliwe, bo przepisy zostały zmienione, uszczegółowione i są w tym względzie o wiele bardziej rygorystyczne. Wprowadzono kontrole. Uszczelnienie całego systemu, spowodowane w dużej mierze wymogami Unii Europejskiej jest z pewnością korzystne dla środowiska naturalnego, ale skutkiem ubocznym jest podrożenie wywozu śmieci.

Jednocześnie wzrosły koszty pracy – wyższe jest minimalne wynagrodzenie czy stawka godzinowa, droższe jest też paliwo. Wzrosły również stawki opłat za składowanie odpadów zmieszanych (z kwoty 120,76 zł za tonę w 2017 roku do 170 zł za tonę w 2019 r.) i zagospodarowanie odpadów (z kwoty 295,76 zł za tonę w 2017 roku do 370 zł za tonę w 2019 roku). Jeszcze większy jest wzrost stawek za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych – z 29.5,76 zł za tonę w 2017 roku do 650 zł za tonę w roku bieżącym.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że firmy muszą urealnić ceny i w całym kraju wystawiają wyższe kwoty za wywóz śmieci. Na niekorzyść działa też to, że zgodnie z nowymi przepisami małe firmy nie mają możliwości startowania w dużych przetargach. Szanse mają potentaci w branży lub konsorcja, co zmniejszyło konkurencyjność.

W gminie Tarnów otwarty przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców od 1 lipca tego roku ogłoszony został jeszcze w listopadzie 2018 roku. Musiał on być zgodny z unijnymi przepisami. Zgłosiły się dwie firmy – było po jednej ofercie na każdy obszar. Łączna oferta jest prawie dwukrotnie wyższa niż była poprzednio. Miesięczna oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dotychczas wynosiła nieco ponad 172 tys. zł, teraz będzie wynosić przeszło 359 tys. zł. Warto dodać, że nie było żadnych podstaw unieważnienia tego przetargu i rozpisania nowego.

Ostateczna decyzja o wysokości opłat dla mieszkańców należała do Rady Gminy Tarnów. Radni nie mieli jednak żadnego pola manewru. Musieli dostosować opłaty do ogólnej kwoty z przetargu. W praktyce mogli tylko wypracować system naliczania opłat. Zdecydowana większość radnych podeszła do sprawy bardzo odpowiedzialnie. Wysokość opłat zależeć będzie – jak dotąd - od liczby osób w gospodarstwie.

Opłata za odbiór śmieci (przy założeniu segregowania) od 1 lipca dla gospodarstwa 1-osobowego wyniesie 17 zł, 2-osobowego 39 zł, 3-osobowego 59 zł, 4-osobowego 79 zł, 5-osobowego 92 zł, 6-osobowego 93 zł, a 7-osobowego 94 zł. Jeśli ktoś nie będzie chciał segregować odpadów opłaty będą 2 razy wyższe (taki jest zapis w ustawie, radni nie mogą tego zmienić).

Dobra wiadomość jest taka, że od lipca świadczony będzie szeroki wachlarz usług w zakresie odbioru odpadów. Śmieci zmieszane z pojemników odbierane będą od mieszkańców raz na 2 tygodnie, odpady posegregowane w workach o kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym 1 raz w miesiącu, natomiast odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada. Odbieranie odpadów zielonych z posesji to nowość!

Cztery razy w roku odbierane będą odpady wielkogabarytowe w punktach wskazanych przez Rady Sołeckie. Dodatkowo wszystkie odpady posegregowane mieszkańcy gminy Tarnów będą mogli samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31 i ul. Kąpielowej 4b.

Mieszkańcy mogą również oddawać nieodpłatnie odpady niebezpieczne tj. przeterminowane leki do dwóch aptek – w Nowodworzu i Koszycach Małych. {Play}