W Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Błoniu odbyła się XIV edycja Gminnego Konkursu poświęconego Papieżowi Polakowi. Tegoroczne spotkanie ku pamięci Świętego Patrona placówki obejmowało swą tematyką 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Honorowym patronatem objął je wójt gminy Tarnów oraz biskup ordynariusz ks. Andrzej Jeż, a całość wydarzenia współorganizowało Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Spotkanie jak zawsze rozpoczęto od uroczystej modlitwy poprowadzonej przez proboszcza, ks. Piotra Barczyka, następnie odczytano okolicznościowy list od ks. Biskupa przekazany na ręce Pani Dyrektor Barbary Kałdan-Molczyk.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach – konkurs wiedzy złożony z testu pisemnego oraz wypowiedzi ustnej oraz konkurs muzyczny polegający na zaprezentowaniu wybranej pieśni ukochanej przez św. Jana Pawła II. Uczestników w obu kategoriach oceniało jury w składzie: ks. Piotr Barczyk – proboszcz miejscowej parafii, ks. dziekan Józef Kaczmarski, Łukasz Prokop – kierownik ds. bibliotek, natomiast w kategorii muzycznej dołączyło jeszcze dwóch członków komisji – ks. Kazimierz Barczewski oraz Weronika Święch ze Szkoły Muzycznej w Tarnowie.

Gdy jedni mierzyli się z testem wiedzy, pozostali uczestnicy śpiewali dla Świętego Patrona w myśl hasła – „Śpiewamy dla Ciebie, Ojcze Święty”. W konkursie wiedzy brali udział uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów, z czego prym wiedli chłopcy, gdyż to oni wykazali się największą znajomością obowiązkowej bibliografii. Na podium znaleźli się:

I miejsce – Wojciech Kania ze Szkoły Podstawowej w Zgłobicach
II miejsce – Szymon Dyrdał ze Szkoły Podstawowej w Błoniu
III miejsce – Mateusz Dyrdał ze Szkoły Podstawowej w Błoniu

Wyróżnienie – Paweł Skowron ze Szkoły Podstawowej w Błoniu

Piękne, ukochane pieśni Ojca Świętego wybrzmiewały z placówki szkolnej w Błoniu. Wzruszające, budzące emocje wykonanie to nie tylko zasługa talentów uczestników, lecz także świadomego i dojrzałego podejścia do prezentowanych utworów muzycznych. Z tego też powodu kategoria ta została podzielona na dwie grupy wiekowe: uczniowie klas I–III oraz IV–VIII szkół podstawowych. Kategoria muzyczna należała do dziewcząt, i choć wybór był trudny, jury postanowiło wyróżnić następujące osoby:

Klasy I–III

I miejsce – Izabela Babula ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie
II miejsce – Emilia Grzybowska ze Szkoły Podstawowej w Błoniu
III miejsce – Emilia Rogacka ze Szkoły Podstawowej w Łękawce

Klasy IV–VIII

I miejsce – Klaudia Rąpała ze Szkoły Podstawowej w Zgłobicach
II miejsce – Emilia Kozioł ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej
III miejsce – Julia Piska ze Szkoły Podstawowej w Łękawce

Uroczyste zakończenie konkursu to nie tylko gratulacje, słowa uznania i dyplomy oraz nagrody wręczane przez Zastępcę Wójta Gminy Tarnów Sławomira Wojtasika, lecz także piękny minikoncert w wykonaniu laureatek konkursu muzycznego. {Play}