Książka może być pięknym podarunkiem. Przypominano o tym podczas spotkania w Koszycach Małych z okazji Gminnego Dnia Bibliotekarza, w którym uczestniczyli m.in. Anna Pieczarka z Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Samorządu Gminy Tarnów – Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Przewodnicząca Rady – Wiesława Mitera wraz z Zastępcą – Katarzyną Biel oraz radny Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców – Eugeniusz Wojtarowicz. Wśród licznie zaproszonych bibliotekarzy z terenu całej gminy Tarnów, dyrektorów szkół i przedszkoli, swoją obecnością zaszczycił obecnych  dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – Jerzy Woźniakiewicz.

– Wyzwaniem czasu jest wprowadzanie nowych technologii do bibliotek. Ale książka papierowa to tradycja. Jej wartość dla intelektualnego rozwoju człowieka, dla właściwego postrzegania i rozumienia świata jest bezcenna. Książka to wspaniale źródło wiedzy, historii i kultury, ale także rozrywki. Pozwala realizować swoje pasje. Jest dobrem uniwersalnym dla wszystkich, bez względu na wiek, pozycję społeczną, materialną, wyznanie czy przekonania polityczne. Inaczej mówiąc spełnia rolę edukacyjną dla wszystkich: od żłobka aż do złotej jesieni życia – mówiła Anna Pieczarka. Słowa podziękowań i uznania dla bibliotekarzy, szczególnie tych z terenu gminy Tarnów, złożył włodarz gminy, który zaznaczył, iż ich praca ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego i kulturalnego mieszkańców, zwłaszcza młodego pokolenia. Za polecanie nowości wydawniczych odpowiadających gustom czytelników, za pogodny uśmiech i dobre słowo wyraziła wdzięczność bibliotekarzom Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów – Wiesława Mitera. Natomiast dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz wygłosił wykład pt. „Nowoczesna biblioteka”, podziękował również władzom gminy oraz bibliotekarzom za wzorowe prowadzenie bibliotek. Ponadto zaznaczył, iż dzięki ich dobrej, wykonywanej z zaangażowaniem pracy czytelnictwo w małopolskich bibliotekach pozostaje na niezmienionym poziomie, co jest korzystnym zjawiskiem w skali kraju.

Następnie przyszedł czas na indywidualne życzenia i podziękowania wraz z upominkami i czerwoną różą, które składali bibliotekarzom Wójt Gminy Tarnów oraz Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów.

Pani Marszałek zaś promowała małopolską akcję „Książka i Róża”, której celem jest rozwój czytelnictwa w regionie oraz przypomnienie, że książka może być pięknym podarunkiem, natomiast tarnowska księgarnia „Pan Tadeusz” przygotowała dla zainteresowanych ryneczek nowości wydawniczych.

Kolejno przyszedł czas na rozmowy przy kawie i dobrym ciastku. Goście wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali o nowościach czytelniczych czy zasłyszanych nowatorskich rozwiązaniach wprowadzanych do bibliotek. Ciepła, miła atmosfera towarzyszyła wszystkim podczas tego wyjątkowego święta – Dnia Bibliotekarza. {Play}