Kolejne zabytki na terenie gminy Tarnów już wkrótce wypięknieją i to dzięki pozyskanym pieniądzom.

Za ponad 30 tysięcy złotych otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” zabytkowy kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej przejdzie kolejne prace konserwatorskie. W ramach zadania osuszone zostaną mury przyziemia transeptu, nawy oraz przedsionka. – Te pieniądze są nam niezmiernie potrzebne. Dzięki izolacji, mury nie będą już nasiąkać wodą, co pozwoli na zabezpieczenie stanu technicznego naszego kościoła – mówi proboszcz parafii w Porębie Radlnej Jerzy Gawle.

W rama tego samego konkursu dotację w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymał XVIII wieczny, zabytkowy kościół parafialny pw. św. Marcina Bpa. Remont obejmie konserwację techniczną i estetyczną lewego ołtarza bocznego oraz obrazu św. Izydora.

Gmina Tarnów pozyskała również 17 tysięcy złotych z województwa małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski” na remont zabytkowej, kamiennej kapliczki Dzieciątka Jezus w Błoniu. Remont obejmie kompleksową konserwację kapliczki oraz zagospodarowanie otoczenia. Zarząd Województwa Małopolskiego na remonty kapliczek a Małopolsce przeznaczył w tym roku niemal 750 tys. zł. - Środki, jakie zdecydowaliśmy się w tym roku przekazać w ramach konkursu pozwolą nam przeprowadzić renowację kilkudziesięciu kapliczek, przydrożnych krzyży czy figur świętych usytuowanych w całym regionie. Jesteśmy zobowiązani, aby troszczyć się o nasze dziedzictwo kulturowe, tak by zostały zachowane dla kolejnych pokoleń – mówi Anna Pieczarka z Zarządu Województwa.
Przypomnijmy, że również w tym roku gmina Tarnów przeznaczyła ze swojego budżetu kwotę 50 tysięcy złotych na remont zabytkowego kościele w Zbylitowskiej Górze.

– Jako samorząd gminy Tarnów rozumiemy wartość naszych zabytków, które pozostają cennym świadectwem historycznym i artystycznym. Sukcesywnie podejmujemy prace renowacyjne, by zachować je od zniszczenia. Co ważne, wykorzystujemy zewnętrzne możliwości finansowania prowadzonych prac – podsumowuje wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. {Play}