Gmina Tarnów pozyskała dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na drogi transportu rolnego. Otrzymana dotacja w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) wynosi 150 tys. zł przy wkładzie własnym Gminy 50%.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wykonana zostanie m.in. nawierzchnia asfaltowa na trzech drogach: na drodze zlokalizowanej na dz. o nr 660 tzw. Na Budzika w Łękawce – ok.550 mb, na drodze zlokalizowanej na dz. o nr 217 tzw. Na Granicy w Radlnej – ok. 185 mb oraz na drodze zlokalizowanej na dz. o nr 92/2-92/4 tzw. Na Pieprzyka w Porębie Radlnej.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, następnie będzie wyłoniony wykonawca na realizację zadania. Zakończenie robót przewidziane jest na koniec sierpnia tego roku.
– Pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pozwolą nam zrealizować wspomniane inwestycje, co ważne – nie obciążając znacząco gminnego budżetu, gdyż dzięki funduszom zewnętrznym nie trzeba będzie potrzebnej kwoty pokrywać w całości z funduszy gminnych – mówi Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Mariusz Tyrka. {Play}