W związku z podtopieniem drogi gminnej w Woli Rzędzińskiej obok Fermy (fotografie w załączeniu), autobusy linii 210 nie mają możliwości dojazdu do przystanku Jodłówka Wałki – Górówka Zachodnia 05 od strony Tarnowa.  Wprowadziliśmy do odwołania następujące zmiany w kursowaniu linii nr 210:

Kursy przewidziane w rozkładzie jazdy z oznaczeniem G – kurs do Wałek Górówki zostają skrócone do przystanku Wola Rzędzińska – Ferma 03, zawracanie autobusów obok fermy.

Kursy przewidziane w rozkładzie jazdy z oznaczeniem J – kurs do Wałek Jodłówki przez Wałki Górówkę będą wykonywane do Wałek Jodłówki Dół droga powiatową z pominięciem wjazdu na Wałki Górówkę.

Kursy przewidziane w rozkładzie jazdy z oznaczeniem x – kurs do Górówki przez Jodłówkę będą wykonywane bez zmian, natomiast powrót do Tarnowa z Wałek Górówki nie będzie wykonywany droga gminną tylko autobusy będą powracały to Tarnowa do drogi powiatowej i później podstawową trasą linii 210 do przystanku Szkotnik.

Powyższe zmiany będą obowiązywały do czasu udrożnienia przejazdu drogą gminną w Woli Rzędzińskiej.

Jeżeli będą Państwo w posiadaniu wiedzy, kiedy może nastąpić udrożnienie tej drogi, bardzo prosimy o stosowną informację do ZDiK.

Wiesław Kozioł
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie {Play}