W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 22 maja Zastępca Wójta Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego uroczyście odebrał promesę na „Budowę fragmentu chodnika dla pieszych przy DW 977 w m. Nowodowrze”.  Jest to zadanie, na które gminie Tarnów udało się uzyskać dofinansowanie w trybie Inicjatyw Samorządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość przyznanej dotacji do ponad 130 tys. zł, przy wkładzie własnym gminy 50%.

Chodnik o długości ok. 190 m będzie łączył nowe osiedle w Nowodworzu z centrum miejscowości. – O tym, jak ważne jest to zadanie, świadczy fakt, iż budowa chodnika w tym miejscu będzie stanowić jedyne bezpieczne przejście z nowo powstającego osiedla do centrum wsi, ośrodka zdrowia czy sklepów. Dzięki temu znacząco wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców – dodaje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Mariusz Tyrka.

Projekt budowy chodnika w Nowodworzu był drugim zadaniem z gminy Tarnów zgłoszonym do III edycji Budżetu Obywatelskiego. Niestety, choć uzyskał ogromną liczbę głosów, nie udało się go zrealizować w ramach Budżetu. – Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i zapewnienie im bezpieczeństwa Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił udzielić promesy na budowę fragmentu chodnika w Nowodworzu, zwłaszcza że jest to odcinek o niezmiernie ważnym dla nich znaczeniu – podsumowuje Anna Pieczarka, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Gmina opracowała już projekt techniczny, obecnie oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Kolejno zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, w ramach którego będzie wyłoniony wykonawca zadania. Planowane zakończenie inwestycji to koniec września tego roku.

Przypomnijmy, że gmina Tarnów co roku stara się o wsparcie w trybie Inicjatyw Samorządowych. Dzięki pozyskanym funduszom udało się m.in. w ubiegłym roku wykonać dwa fragmenty chodnika w Tarnowcu – prowadzące od granicy miasta Tarnowa w stronę szkoły. {Play}