Działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Biała w gminie Tarnów, odwołuję alarm powodziowy dla gminy Tarnów z dniem 25 maja 2019 roku o godz. 12:00 wprowadzony Zarządzeniem nr VIII/102/2019 Wójta Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2019 roku. {Play}

Wójt Gminy Tarnów