Trudna sytuacja meteorologiczna ostatniego tygodnia nie ominęła gminy Tarnów. Gminne jednostki OSP interweniowały we wszystkich miejscowościach, jednak największe szkody zanotowano w Woli Rzędzińskiej i Jodłówce-Wałkach. Z tego też powodu wójt gminy Tarnów ogłosił alarm przeciwpowodziowy oraz powołał sztab kryzysowy. Alarm został odwołany 25 maja o godz. 12.00.

Podtopienia posesji i zalane piwnice to skutki ulewnych deszczy, które dotkliwie dotknęły mieszkańców. Ponadto zalane drogi, mostki, uszkodzone chodniki czy zapadnięty odcinek ulicy w Zgłobicach to kolejne straty zarejestrowane w gminie Tarnów. Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Tarnów postawione były w stan gotowości, strażacy przepompowywali wodę, zabezpieczali kolejne posesje przed zalaniem. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze Strażą Gminną sporządzali dokumentację strat, oszacowywali szkody. Gmina Tarnów wystosowała już pismo do Wojewody z prośbą o pierwszą doraźną pomoc dla mieszkańców, których dobytek szczególnie ucierpiał w wyniku ulewnych deszczy. Ponadto pracownicy przystąpili do prac związanych z usuwaniem skutków podtopień, robót naprawczych i porządkowych. Strażacy zaś nadal pomagają mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym, które niezdolne są choćby do samodzielnego przepompowywania wody z zalanych piwnic.

– Dziękuję wszystkim strażakom z gminnych jednostek OSP za natychmiast podejmowane działania, błyskawiczną interwencję i pełen stan gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom. Dziękuję również Straży Gminnej, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu za zaangażowanie i pracę w okresie trudnej sytuacji meteorologicznej – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. {Play}