Srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali rodzice z terenu gminy Tarnów, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci na wzorowych żołnierzy. Medale wręczył Wojewódzki Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Piotr Waręcki, a Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł uhonorował wyróżnionych kwiatami i drobnymi upominkami.

Odznaczeni zostali: Zofia i Błażej Bryg, Helena Cegielska, Maria i Mieczysław Chruściel, Helena Cichoń, Teresa Dulęba, Anna Gancarz, Wanda i Leon Gdowscy, Barbara i Mieczysław Harańczyk, Anna Łazarek, Zofia Ostręga, Bogumiła Prendota, Janina Pulka, Maria Szepielak, Maria Zaucha-Wrońska oraz Zofia i Kazimierz Żelichowscy.

Gratulując oraz przekazując wyrazy uznania za wzorowe wychowanie synów wójt Grzegorz Kozioł podkreślił, że dali przykład obywatelskiej postawy, jak również przyczynili się do umacniania największej wartości narodu, jaką jest suwerenne państwo.

- Synowie służący w Wojsku Polskim to przede wszystkim powód do rodzicielskiej dumy. Wyrażam wdzięczność dla Państwa za trud wychowania i rodzicielskiego poświęcenia. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia oraz szczęścia w życiu osobistym – powiedział wójt. {Play}