W ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Tarnów pozyskała fundusze na remont i wyposażenie kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej w Tarnowcu. O tym, że złożony przez Gminę wniosek został oceniony wysoko, świadczy przyznanie maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 80 000 zł. Koszt całości inwestycji to ok. 100 000 zł.

Celem programu jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek lub  stworzenie nowych szkolnych jadalni. Ponadto program obejmuje wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Szkoła Podstawowa w Tarnowcu będzie cieszyć się nową, odświeżoną i unowocześnioną kuchnią wraz ze stołówką już od września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego. By nie zakłócać funkcjonowania placówki, w miesiącach wakacyjnych zostanie przeprowadzony tam generalny remont kuchni i jadalni. Ponadto w kwocie dofinansowania uwzględniony jest również zakup dodatkowego, profesjonalnego wyposażenia kuchennego.

Dzięki pozyskanym funduszom możliwe są kolejne inwestycje, które nie tylko korzystnie wpłyną na poprawę standardu i bezpieczeństwa gminnych placówek oświatowych, lecz także uatrakcyjnią wizualny odbiór szkolnych pomieszczeń. {Play}