W sobotę, 8 czerwca, w Jodłówce-Wałkach strażacy z gminy Tarnów spotkali się, by wspólnie świętować Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęto mszą św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Henryka Słąby, następnie miał miejsce uroczysty przemarsz jednostek OSP, pocztów sztandarowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich pod remizę OSP Jodłówka-Wałki.

Na placu odbył się przegląd pododdziałów. Meldunek złożył Komendant Gminny OSP Jan Michalik.

Ludzie o wielkich sercach, których pasją jest pomoc innym. Nierzadko ich działanie ratuje komuś nie tylko dobytek, lecz także życie. Mają niezwykłą odwagę, umiejętności pracy pod presją czasu, w stresie i zazwyczaj w trudnych, uciążliwych warunkach – mówiła podczas wydarzenia Anna Pieczarka, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Słowa podziękowań wyraził też wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł – dziękował strażakom za ofiarną służbę, wytrwałość i nieustanną pomoc ludziom. Do życzeń i gratulacji dołączył członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmach, okolicznościowy list w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie odczytał mł. kpt. Bartosz Woźniak. Życzenia szczęśliwych powrotów, ludzkiej wdzięczności i bezpiecznej służby złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów – Wiesława Mitera.

Gminny Dzień Strażaka to także chwile wzruszeń i specjalnych podziękowań tym, którzy od kilkudziesięciu lat służą „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Andrzej Czech. Odznaczenie oraz legitymację wręczył druhowi Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie dh Sławomir Kolasiński wraz z Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Anną Pieczarką. Następnie odznaki „Za Wysługę Lat” druhom z OSP Jodłówka-Wałki wręczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie dh Henryk Solak, legitymacje zaś Wójt Gminy Tarnów.

Odznaczeni zostali:
Barnaś Marek – Za Wysługę Lat 40
Barnaś Teodor – Za Wysługę Lat 65
Bryg Jan – Za Wysługę Lat 50
Cop Ryszard – Za Wysługę Lat 50
Cygan Stanisław – Za Wysługę Lat 65
Czech Andrzej – Za Wysługę Lat 40
Korus Marian – Za Wysługę Lat 50
Kośćiółek Kazimierz – Za Wysługę Lat 55
Stach Józef – Za Wysługę Lat 45
Zaucha Marian – Za Wysługę Lat 40

Historycznym momentem dla strażaków z jednostki OSP Jodłówka-Wałki było przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego przez samorząd gminy Tarnów. Wóz poświęcił proboszcz miejscowej parafii – ks. Henryk Słąba. {Play}